За реклама


За реклама в BGNew.info

Развлекателният портал BGNew.info е сред най-динамично развиващите се онлайн медии в България. Само за месеци той стана един от най-предпочитаните развлекателни сайтове. Информацията и съдържанието в сайта се обновяват непрекъснато. Можем да поставим ваш рекламен банер на всяко едно място в сайта, отредено за реклама, както и да го покажем в мрежа от сайтове с над 20 000 посетителя средно на ден, които се увеличават всеки месец и благодарение на тях, ние се стремим да бъдем още по-добри и конкурентни в тази динамична интернет среда.


Доброто ни позициониране предопределя успеха на всеки, който рекламира в BGNew.info. Разполагаме с гъвкави форми за представяне онлайн, съобразени с желанието на всеки клиент.

Ще се радваме да станем партньори! За контакт с нас пишете на admin@BGNew.info или използвайте контакт формата по-долу.