500 лева глоба ако храним прасето с кухненски отпадъци


Глоба от 300 до 500 лева заплашва стопаните, които хранят свине с кухненски отпадъци. Потвърдиха АЧС при прасето в Тервелско.
Санкцията е посочена в Програмата за надзор и контрол на болестта Африканска чума по свинете (АЧС) в България през 2019-2022 г., публикувана от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

В нея е записано, че собствениците на животновъдни обекти, предназначени за отглеждане на свине, са длъжни да спазват две забрани.

Едната е да не се допуска движение на неидентифицирани животни до пазари, изложения, кланици, панаири, състезания и до други стопанства или населени места.

 

 

Другата също стана широко известна във връзка с мерките срещу АЧС – във всички видове стопанства, включително и в тези от типа „заден двор“, е забранено изхранването на свине с кухненски отпадъци. Високорискови региони за АЧС в България

500 лева глоба ако храним прасето с кухненски отпадъци

При нарушение на някоя от забраните Законът за ветеринарномедицинската дейност предвижда глоба за собствениците на животни от 300 до 500 лв. при първо нарушение и от 500 до 1000 лв. при повторно.

За юридическите лица санкциите са от 1 000 до 3 000 лв. при първо нарушение и от 2 000 до 5 000 лв. в следващ случай.Тригодишната програма срещу АЧС е насочена към мерки за биосигурност за опазването на 2 983 стада с общо 452 401 животни в стопанското свиневъдство, както и към наблюдение на 94 741 диви прасета.


Предвижда се всяка година ветеринарните власти да изследват средно 30 000 проби от животните.В Програмата са определени 11 високорискови региона, където ще се извършва целево вземане на проби от отстреляни диви свине. От всеки регион се вземат по 60 проби за година, които се изследват вирусологично за АЧС.Специално внимание ще бъде обърнато на преброяванията на животните в домашните стопанства.

Високорисковите за за опасната инфекция региони са областите, разположени по северната и източна граница на страната – Бургас, Варна, Добрич, Силистра, Шумен, Русе, Велико Търново, Плевен, Враца, Монтана и Видин.

Програмата включва периодични клинични прегледи във всички видове свиневъдни обекти и серологични и вирусологични изследвания на кръвни и органни проби от домашни и диви свине при съмнение за възникване на болестта.Ще продължат серологичните и вирусологичните изследвания на кръвни и органни проби, взети от отстреляни и намерени умрели диви свине в регионите по северната и източната граници на страната.Собствениците на принудително убити и заклани животни, както и на добити продукти, ще получават обезщетения от държавата. Специалистите преценяват, че е необходимо да продължи повишаването на осведомеността на всички заинтересовани – ветеринарни лекари, фермери, ловци, туристи и други.

Източник: https://newsbgcom.eu/