Колко време се съхранява месо във ФРИЗЕР? Всеки трябва да знае отговора на този въпрос!


Домакините са свикнали да съхраняват месото и останалите месни продукти както в хладилник, така и във фризер. Ако сте си купили по-големи количества, които не възнамерявате да приготвяте в рамките на 2-3 дни, задължително е да ги съхранявате в камерата. В противен случай рискувате да се развалят и да ги изхвърлите.

Разбира се, когато човек замразява месо, трябва да е наясно с това кой вид месо колко време може да откара във фризер, без това да наруши годността и вкусовите му качества.

Как е правилно да съхраняваме месото?

Едно от най-важните неща е бързото слагане на ниска температура. Това допринася за образуването на по-малко кристали и по-малко нарушения в мускулната тъкан.

 

Има и друго важно нещо, което е желателно да вземете под внимание. Става въпрос за термичната обработка на самото месо – сушене, варене, опушване или друго.

 

Желателно е преди да оставите месото във фризера, да премахнете фабричната му опаковка и да го сложите в торбичка за фризер.


Свинското месо, както и телешкото, позволяват да ги съхранявате във фризер до 1 година. Ако месото е на кайма, желателно е да го съхранявате до 4 месеца. Надениците – до 2 месеца.

 

Има и друга важна специфика – преди да пъхнете месото във фризера, трябва да бъде добре обезкървено, както и почистено.

В случай, че замразявате обработено месо, помнете, че то не бива да прекарва повече от два месеца във фризера. В противен случай не само може да не е годно за консумация, но и вкусовите му качества значително ще се изменят.

Пилешкото месо позволява да го съхранявате до година.

За да имате контрол над храната, най-добре поставяйте етикет на всеки един плик. Така ще сте наясно с престоя й във фризера и дали е безопасно да я консумирате!