Знаете ли коя е най-рядката кръвна група?


Историята на кръвопреливането, което днес спасява милиони хора, започва с откритието на Уилям Харви на законите на кръвообращението и с кръвопускане, преди да бъдат извършени първите най-ранни опити за кръвопреливане, които били от животно на животно. Те често нямали успех, тъй като животното, даряващо кръв, умирало.

По-късно кръв от животни започнала да се прелива на хора, но не винаги кръвопреливането имало успех. Човечеството изминава дълъг път, преди да осъзнае, че причината е в разликите в кръвта или в т.нар кръвна група. През 1901 г. Карл Ландщайнер открива кръвните групи А, B, 0, а по-късно и AB, с което опитите за кръвопреливане от човек на човек стават успешни, а кръвопреливането се превръща в спасение за стотици хиляди живота.

Първият център за кръводаряване у нас е разкрит през 1933 година и до днес даряването на кръв се счита за най-висша степен на хуманност и взаимопомощ между хората. Пациентите с по-често срещани кръвни групи били привилегировани по отношение на възможностите да получават и даряват кръв за разлика от тези с редките кръвни групи. Ако сте чували, че най-рядката кръвна група е АВ, грешите. Всъщност съществува и кръвна група, извън познатите ни, по-рядка от АВ и известна като „златната кръв“.

Какво е „златна кръв“? 

Най-рядката кръвна група в света, която тече във вените на по-малко от 50 души, се нарича златна кръв. Научното ѝ название е нулев Rh фактор и не съдържа близо 99% от антигени, характерни за останалите хора.

Представлява небивал интерес за учените, които се стремят към изследването ѝ. Откриването на тази златна кръв става в аборигенско племе през 1961 година, когато жена от племето се оказва именно носител на тази аномалия и на най-рядката кръвна група.

Хората с тази златна кръв обаче са отрицателно засегнати от съдбата и макар да се нарича кръвта им златна, тя не носи полза за тях, тъй като могат да получат кръв само от останалите носители на същата кръвна група, а както казахме, те са няколко десетки души, което прави намирането на донор при необходимост почти невъзможно.


Ако изключим тази уникална кръвна група, коя е най-рядката кръвна група в света, е въпрос, който също заслужава внимание.

Най-рядката кръвна група сред познатите ни

Най-рядката кръвна група, която тече във вените на само 1% от хората по света, е AB отрицателната. След нея се нареждат по честота, както следва:

– кръвна група В -, която притежава около 2% от световното население,

– кръвна група АВ+, която притежава около 3% от световното население,

– кръвна група А -, която притежава около 6% от световното население,

– кръвна група 0-, която притежава около 7% от световното население,

– кръвна група В+, която притежава около 9% от световното население,

– кръвна група А+, която притежава около 34% от световното население,

– кръвна група 0+, която притежава около 38% от световното население.

Имайте предвид, че това е моментна снимка на процентното съотношение между кръвните групи, тъй като и раждаемостта, и смъртността в световен мащаб са огромни цифри и с това се изменят и процентите, но все пак и най-рядката кръвна група, и най-често срещаната остават именно тези.

Любопитен факт е, че при аборигените, при които е забелязана т.нар. „златна кръв“, кръвни групи В и АВ изобщо няма.

Най-рядката кръвна група в България

И в страната ни, както по света, най-често срещаните кръвни групи са 0 и А съответно с около 32% и 44%, а най-рядката кръвна група у нас е АВ – 8% от населението на България приблизително е носител на именно тази кръвна група, която е и най-рядката в световен мащаб.

Коя кръвна група има най-малко шансове при кръводаряване?

Хората, носители на кръвна група 0- се очаква да срещнат най-много трудности, ако се нуждаят от кръв, тъй като те могат да получат такава само от донор със същата кръвна група. Само за сравнение хората с кръвна група АВ+ могат да получат донорска кръв от всички останали кръвни групи, което прави намирането на кръводарители много по-лесно и бързо.

Интересно е и унаследяването на кръвните групи, което сочи странен на пръв поглед факт – при родители с кръвни групи А и А може да има дете с кръвна група А или с кръвна група 0. Странно, нали? Както странна е и цялата магия на кръвта, която спасява живот.