Беден човек позвънял на една страхотна баровска къща: Богаташът отворил и му дал торба с боклуци, но ето какво направил бедния!


Всеки ден един беден човек ходил от врата на врата и търсил помощ.

Един ден звъннал на една хубава богаташка къща. Домакинът излязъл на вратата, погледнал бедняка, взел една кошница, напълнил я с боклук и му я подал.

Сега се махай, казал богаташът и затръшнал вратата под носа на човека.


Беднякът се усмихнал взел кошницата и си тръгнал. Той я изпразнил, изчистил и я напълнил с красиви цветя. След това се върнал при същия богаташ и му дал същата кошница. Богаташът се зачудил и му казал:

Защо ми даваш тази кошница пълна с красиви цветя, когато аз ти я дадох пълна с боклук?

А сиромахът му отговорил с усмивка :

Всеки подарява това, което носи в сърцето си!