Ще решите ли това уравнение, местейки само една клечка?


Обичахте ли математиката в училище? Повечето от нас с лекота се справяха с лесните уравнения, но дълго време размишляваха над сложните.

Тази математическа главоблъсканица изглежда наглед лесна, но нека първото впечатление не ви вкарва в заблуда. Може да ви трябва малко време преди да намерите решението. Но за що не прекарате няколко минути в тренировка на мозъка?

Опитайте да поправите неправилното уравнение 6 + 4 = 4, премествайки само една клечка. Има няколко правила, които не трябва да пренебрегвате:


• трябва да бъде равенство със знака (=);

• не можете да чупите клечка

Към този момент са известни две решения, освен ако не сте измислили трето.

Можете да го решите, като преместите средната клечка от 6, така че да се получи 0.

Съществува и друг вариант:

Взимаме вертикалната клечка от “+” и я преместваме в празнината на 6. Сега вече имаме 8!