Цените на жилищата в България полудяха, хората са в потрес –


Цените на жилищата у нас продължават да растат, въпреки охлаждането на имотния пазар. През второто тримесечие на тази година, според предварителните данни на Националния статистически институт, цените ускориха темпа на растеж до 10.7% на годишна база. За сравнение, през първото тримесечие на тази година цените на жилищата нарастват със средно 9.5%.

В периода от април до юни, цените на новите жилища се повишават с 9.5% на годишна база, спрямо ръст от 4.9% през първото тримесечие. Съществуващите жилища, от своя страна, се удължават със средно 11.4% на годишна база, забавяйки темпа на растеж от първото тримесечие, когато беше отчетено нарастване от 12.3%.

На тримесечна база, цените на жилищата увеличават средно 4.3% през второто тримесечие спрямо първите три месеца на годината, като повишението при новите жилища е 6.8%, докато съществуващите нарастват със средно 2.7%. За сравнение, в периода януари-март цените на жилищата записват ръст на тримесечна база от 1.6%, и по-конкретно, ръст от 3.2% при съществуващите жилища и спад от средно 1% при новите жилища.

Интересно е, че само в един от големите градове в България, а именно Бургас, се наблюдава годишен спад в средните цени на новите жилища през второто тримесечие. В Бургас цените на новите жилища намаляват с 2.4% на годишна база, след като беше регистриран ръст от цели 13% през първите три месеца на годината. В същото време, цените на съществуващите жилища в Бургас нарастват със средно 19.4% за периода, поради което общият индекс на цените на жилищата в града записва ръст от 12.7% на годишна база. Важно е да се отбележи, че този ръст все пак представлява забавяне спрямо предходното тримесечие, когато годишният темп на растеж достигна 19.5%.


България се нарежда трета по поскъпване на жилищата в ЕС.

Цените на жилищата в София засилват годишния темп на растеж през второто тримесечие до 8.8%, спрямо 7.2% през предходното тримесечие. Новите жилища в столицата добавят средно 5.4% на годишна база, докато цените на съществуващите жилища нарастват със 11.4%. През първото тримесечие годишният темп на растеж бе съответно 1.3% и 11.4%.

На тримесечна база цените на жилищата в София нарастват с 4.9% през периода април-юни спрямо първото тримесечие на годината. Новите жилища в столицата добавят средно 6.8% на тримесечна база, а съществуващите нарастват със средно 3.5%. През първото тримесечие темпът на растеж на цените на имотите в София бе едва 0.8%, съставен от спад от 1.1% в цените на новите жилища и ръст от 2.2% в цените на съществуващите домове.

Цените на жилищата в Пловдив нарастват през второто тримесечие със средно 17.6% на годишна база, спрямо годишен ръст от 9.6% през първото тримесечие. Новите жилища в града се удължават с внушителните 23.3%, а съществуващите добавят към цената си средно 13.1%. На тримесечна база цените в Пловдив скачат със средно 6.8%, като поскъпването при новите имоти е 9.2%, а при съществуващите – средно 4.7%.

Цените на жилищата във Варна нарастват към цената си средно 20.3% на годишна база през второто тримесечие, спрямо ръст от 11.1% през първите три месеца на годината. Новите жилища в града се удължават със средно 25.2% на годишна база, а цената на съществуващите расте със средно 17.9%. На тримесечна база цените на жилищата във Варна нарастват със 7.9% спрямо първото тримесечие, като това се дължи на скок в цените на новите имоти със средно 21.1% и ръст при съществуващите от 2%.